Проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление” по ОПАКСистема за обществено обсъжданеДобре дошли в системата за обществено обсъждане на законопроекти.

След регистрация ще можете да участвате в обществената консултация на законопроекти за облекчаване регулирането на инвестиционния процес, като се запознаете с тях и качите вашето становище по всеки интересуващ Ви законопроект.

Списък на законопроекти

Име на законопроект Ресурси Детайли
Име на законопроект Ресурси Детайли
Закон за устройство на територията (ЗУТ) Файл Вход
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства Файл Вход
Закон за устройство на територията Файл Вход